Executive Committee MN

Het Executive Committee van MN voert de dagelijkse besturing van MN uit en vertegenwoordigt gezamenlijk de vijf business units van MN. Zij is tevens verantwoordelijk voor de identiteit, missie, visie en (financiële beleidskaders) van MN. Het Executive Committee legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. 

Dit is onze Executive Committee: 

Norbert Hoogers
Directievoorzitter

Martijn Scholten
Vermogensbeheer

Fleur Rieter
Finance & Risk

Jannie Minnema
Informatievoorziening

Ralf Rikze
Pensioenen & Verzekeren


Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van MN bestaat uit vijf onafhankelijke leden. De RvC kent drie kerncommissies; de Auditcommissie, de Remuneratie- & Benoemingscommissie en de Changecommissie. Zij bereiden de RvC voor op besluitvorming. 

Drs. Hanny Kemna (1960), voorzitter RvC, lid Changecommissie, lid Renumeratie- & Benoemingscommissie
Drs. Sandra Spek (1971), lid Auditcommissie
Drs. Michaël Kortbeek (1951), lid Renumeratie- & Benoemingscommissie
Mr. Jurgen Stegmann (1960), lid Auditcommissie en Changecommissie

Personalia RvC

(Aandeelhouders)structuur MN

Sociale partners en pensioenfondsen PMT en PME zijn vertegenwoordigd in het bestuur van een Stichting Administratiekantoor MN (StAK MN) die voor 95% aandeelhouder van MN is. Het bestuur van StAK MN kent bestuurders met twee typen aanduidingen, namelijk ‘S’-bestuurders aangewezen door de sociale partners en ‘P’-bestuurders aangewezen door de pensioenfondsen. Bpf Koopvaardij is 5% aandeelhouder. MN’s aandeelhoudersstructuur is schematisch als volgt:

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid Executive Committee (voorheen: Raad van Bestuur) is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Mn Services N.V. op 3 april 2014.

Beloningsbeleid MN
Beloningsbeleid RvB

Statuten

Statuten MN
Statuten StAK MN