Executive Committee MN


De directie van MN draagt zorg voor het dagelijks bestuur van MN en vertegenwoordigt gezamenlijk de vijf business units van MN. De directie is tevens verantwoordelijk voor de identiteit, missie, visie en (financiële beleidskaders) van MN en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. 

Dit zijn de directieleden:

Frits van Bruggen

Directievoorzitter

Fleur Rieter

Finance & Risk

Martijn Scholten

Vermogensbeheer

Toine Straathof

Informatievoorziening

Ralf Rikze

Pensioenen & Verzekeren

Personalia Executive Committee MN

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van MN bestaat uit vijf onafhankelijke leden. De RvC kent drie kerncommissies: de Auditcommissie, de Remuneratie- & Benoemingscommissie en de Changecommissie. In de commissies wordt besluitvorming in de RvC voorbereid.

Drs. Hanny Kemna (1960), voorzitter RvC, lid Renumeratie- & Benoemingscommissie

Michaël van Straalen (1956), lid RvC, voorzitter Renumeratie- & Benoemingscommissie

Drs. Sandra Spek (1971), lid RvC, voorzitter Auditcommissie

Mr. Jurgen Stegmann (1960), lid RvC, voorzitter Changecommissie, lid Auditcommissie

Hans van der Windt (1953), lid RvC, lid Changecommissie

Personalia RvC 

Reglementen    

Reglement RvB en EC MN

Reglement RvC

Reglement Changecommissie RvC    

Reglement Renumeratie en Benoemingscommissie RvC

Reglement Auditcommissie RvC

Remuneratierapporten en Bezoldigingsverslagen

Bezoldigingsverslag 2021

Bezoldigingsverslag 2022

(Aandeelhouders)structuur MN

Stichting Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) en Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij (Koopvaardij) zijn de aandeelhouders van Mn Services N.V.

PMT houdt 95% van de aandelen van de N.V. en Koopvaardij is voor 5% aandeelhouder. Mn Services Fondsenbeheer B.V. en Mn Services Vermogensbeheer B.V. zijn 100% dochteronderneming van Mn Services N.V. Dit leidt tot onderstaande aandeelhouderstructuur:

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid Executive Committee (voorheen: Raad van Bestuur) is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Mn Services N.V. op 6 mei 2019.

Beloningsbeleid MN
Beloningsbeleid RvB