(Aandeelhouders)structuur MN

Sociale partners en pensioenfondsen PMT en PME zijn vertegenwoordigd in het bestuur van een Stichting Administratiekantoor MN (StAK MN) die voor 95% aandeelhouder van MN is. Het bestuur van StAK MN kent bestuurders met twee typen aanduidingen, namelijk ‘S’-bestuurders aangewezen door de sociale partners en ‘P’-bestuurders aangewezen door de pensioenfondsen. Bpf Koopvaardij is 5% aandeelhouder. MN’s aandeelhoudersstructuur is schematisch als volgt:

Executive Committee

MN kent een Executive Committee die verantwoordelijk is voor de besturing van MN en haar dochterondernemingen. De Executive Committee bestaat uit een directievoorzitter (Norbert Hoogers), een directeur Finance & Risk (Fleur Rieter, per 1 juli),  een directeur Vermogensbeheer (Gerald Cartigny), een directeur Pensioenen/Verzekeren (Ralf Rikze) en een directeur IV (Jannie Minnema).

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van MN bestaat uit vijf onafhankelijke leden. Binnen de RvC bestaan drie kerncommissies; de Auditcommissie, de Remuneratie- & Benoemingscommissie en de Changecommissie. Deze commissies bereiden voor de RvC besluitvorming voor op het gebied van financiële, auditen riskonderwerpen (Auditcommissie), besluitvorming rondom grote veranderprogramma’s (Changecommissie) en op het gebied van remuneratie en (her)benoemingen (Remuneratie- & Benoemingscommissie).

Drs. Hanny Kemna (1960), voorzitter RvC, lid Changecommissie, lid Renumeratie- & Benoemingscommissie
Drs. Sandra Spek (1971), lid Auditcommissie
Drs. Michaël Kortbeek (1951), lid Renumeratie- & Benoemingscommissie
Mr. Jurgen Stegmann (1960), lid Auditcommissie en Changecommissie

Personalia RvC


Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid Raad van Bestuur is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Mn Services N.V. op 3 april 2014.

Beloningsbeleid MN
Beloningsbeleid RvB

Statuten

Statuten MN
Statuten StAK MN