Executive Committee MN


De directie van MN draagt zorg voor het dagelijks bestuur van MN en vertegenwoordigt gezamenlijk de vijf business units van MN. De directie is tevens verantwoordelijk voor de identiteit, missie, visie en (financiële beleidskaders) van MN en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. 

Dit zijn de directieleden:

Norbert Hoogers

Directievoorzitter

Fleur Rieter

Finance & Risk

Martijn Scholten

Vermogensbeheer

Toine Straathof

Informatievoorziening

Ralf Rikze

Pensioenen & Verzekeren

Personalia Executive Committee MN

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) van MN bestaat uit vijf onafhankelijke leden. De RvC kent drie kerncommissies: de Auditcommissie, de Remuneratie- & Benoemingscommissie en de Changecommissie. In de commissies wordt besluitvorming in de RvC voorbereid.

Drs. Hanny Kemna (1960), voorzitter RvC, lid Renumeratie- & Benoemingscommissie

Drs. Michaël Kortbeek (1951), lid RvC, voorzitter Renumeratie- & Benoemingscommissie

Drs. Sandra Spek (1971), lid RvC, voorzitter Auditcommissie

Mr. Jurgen Stegmann (1960), lid RvC, voorzitter Changecommissie, lid Auditcommissie

Hans van der Windt (1953), lid RvC, lid Changecommissie

Personalia RvC 

Reglementen    

Reglement RvB en EC MN

Reglement RvC

Reglement Changecommissie RvC    

Reglement Renumeratie en Benoemingscommissie RvC

Reglement Auditcommissie RvC

Remuneratierapporten 

Remuneratierapport 2020

(Aandeelhouders)structuur MN

Sociale partners en pensioenfondsen PMT en PME zijn vertegenwoordigd in het bestuur van een Stichting Administratiekantoor MN (StAK MN) die voor 95% aandeelhouder van MN is. Het bestuur van StAK MN kent bestuurders met twee typen aanduidingen, namelijk ‘S’-bestuurders aangewezen door de sociale partners en ‘P’-bestuurders aangewezen door de pensioenfondsen. Bpf Koopvaardij is 5% aandeelhouder. MN’s aandeelhoudersstructuur is schematisch als volgt:

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid Executive Committee (voorheen: Raad van Bestuur) is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Mn Services N.V. op 6 mei 2019.

Beloningsbeleid MN
Beloningsbeleid RvB

Statuten

Statuten StAK
Statuten StAK MN