Pensioencommunicatie

MN verzorgt namens haar opdrachtgevers de communicatie met werkgevers en deelnemers. Of het nu gaat om de communicatiemiddelen of het geven van advies over brede communicatievraagstukken, we hebben ervaren communicatieadviseurs in huis. Zij zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied.

We geven deelnemers en werkgevers inzicht in de (toekomstige) pensioensituatie. Dat doen we door ontwikkelingen in de pensioensector te vertalen naar begrijpelijke, relevante boodschappen voor de juiste doelgroep en via het passende kanaal. We delen informatie, kennis en inspiratie op het juiste moment, zodat de deelnemer en werkgever inzicht hebben in de persoonlijke pensioensituatie. Op basis van inzicht moeten zij immers kunnen zien welke keuzemogelijkheden ze hebben en welke mogelijkheden er voor hen zijn om zelf te handelen.

'Betrokkenheid is de basis'

Als communicatieadviseur Pensioencommunicatie faciliteert Bernadette het gesprek tussen pensioenfonds en deelnemer. ‘We delen relevante informatie en kennis op het juiste moment, zodat de deelnemer en werkgever inzicht hebben in de persoonlijke pensioensituatie. Natuurlijk moet je voldoen aan wet- en regelgeving, maar aan de andere kant zit een persoon, die jouw informatie moet kunnen begrijpen. Met die gedachte willen we mensen bereiken en raken.  Mensen willen gehoord worden. Dat beseffen we en het lukt ons steeds beter om daar ook naar te handelen. Omdat we allemaal door die betrokken bril kijken.’

Communicatiestrategie

Onze adviseurs ondersteunen bij het opstellen van de communicatiestrategie en adviseren over de inzet van communicatiekanalen of -middelen voor de deelnemers. We zijn ons daarbij bewust van de identiteit en de ambities van onze opdrachtgevers. In alles wat we doen komt ons streven tot uitdrukking: aandacht voor de deelnemer, en het borgen van een goed pensioen in een leefbare wereld. 

Kanalen & middelen

Een van de belangrijkste communicatiekanalen is de website van het pensioenfonds. Daar kunnen deelnemers en werkgevers alles vinden over het pensioenfonds en de pensioenregeling. Maar we zetten uiteraard ook andere kanalen en middelen in, zoals online en offline magazines, webinars, digitale nieuwsbrieven, video en social media. 

Onderzoek & analyse

We proberen de communicatie continu te verbeteren. Dat doen we door de tevredenheid over de informatie te toetsen en analyseren. We werken daarnaast nauw samen met de collega’s van MN die direct contact hebben met deelnemers en werkgevers. Door die samenwerking houden we voeling met de achterban en kunnen we de communicatiebehoefte nog beter invullen.

Deelnemersportaal
Alle deelnemers kunnen hun gegevens bekijken in een persoonlijke omgeving op de website van hun pensioenfonds. In het portaal kunnen ze hun persoonsgegevens inzien en wijzigen. Ook kunnen ze hun Uniform Pensioenoverzicht bekijken. .

Werkgeversportaal
Werkgevers kunnen in het werkgeversportaal pensioengerelateerde zaken regelen: van het doorgeven van nieuwe werknemers tot het inzien van digitale nota’s. We zorgen we voor een goede gegevensaanlevering, waardoor werkgevers administratief gemak ervaren.