Samenwerking & partnership

MN zorgt er samen met haar leveranciers voor dat zij in staat is haar klanten zo goed mogelijk te bedienen en marktkansen te benutten. Het managen van traditionele klant-/leveranciersrelaties verandert in samenwerken, (co)creatie, inspireren en kennisdelen. MN’s leverancierslandschap is dan ook aan het veranderen: gevestigde namen ondervinden concurrentie van start-ups en de ‘cultural fit’ met leveranciers wordt steeds belangrijker. MN ziet de leveranciersmarkt als expert, we maken gebruik van de kennis van buiten MN en signaleren verbeterpotentie. One-size-fits-all procurement is dan ook niet geschikt. We kiezen bewust voor customer intimacy (dichtbij, maar onafhankelijk) en kennen de behoefte van MN.

Om zaken te doen met MN hoeft u dus geen aanbieder te zijn van uitsluitend pensioen -, vermogensbeheer - en verzekeringsproducten. MN werkt samen met haar leveranciers op onder andere het gebied van ICT, inhuur, consultancy en facilities.

Daarbij wil MN zich onderscheiden als een betrouwbare partner voor haar klanten, maar ook voor haar leveranciers. Zo hanteren wij bijvoorbeeld een betalingstermijn van 30 dagen voor al onze leveranciers, zodat geen geld opgesloten zit in openstaande facturen en mkb-bedrijven bijvoorbeeld de liquiditeit hebben om te kunnen groeien.

Bekwaamheid

Jaarlijks koopt MN veel producten en diensten in. Dit is centraal belegd bij het team Inkoop. Wij stellen eisen aan onze leveranciers en hechten met name belang aan ervaring, bekwaamheid, financiële daadkracht, MVO, bescherming van (persoons-) gegevens en data en integriteit. Wij kunnen bijvoorbeeld aan een leverancier of een potentiële leverancier vragen om de financiële en economische daadkracht aan te tonen.

De gestelde eisen zijn gebaseerd op wet- en regelgeving; internationale standaarden zoals de ISO-standaard, maar ook op specifieke eisen die zijn gesteld door de toezichthouders De Nederlandse Bank (DNB) & Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Bescherming van (persoons-)gegevens & data zijn van vitaal belang voor MN. Onze knock-out-criteria voor het veilig onderbrengen van data bij derden zijn:

  • Right to audit door MN
  • Right to examine door DNB
  • Data en back-up blijven binnen de EU
  • MN en/of de pensioenfondsen is en zijn eigenaar van de data
  • Exit-clausule
  • ISO27001 certificering of vergelijkbaar
  • Transparantie over, van en naar onderaannemers.

Al deze onderwerpen zijn vastgelegd in onze Algemene Inkoopvoorwaarden (AIV). Op alle overeenkomsten & opdrachten die MN aangaat met haar leveranciers zijn deze AIV van toepassing. Voorwaarden van leverancierszijde worden dan ook niet door MN geaccepteerd. De Algemene Inkoopvoorwaarden van MN vindt u hier.

Onderdeel van de AIV is de Supplier Code of Conduct. In de Supplier Code of Conduct beschrijven we hoe we zaken doen en hoe we omgaan met onze leveranciers, geïnspireerd door de ESG-richtlijnen en de ISO26000-richtlijnen. MN is namelijk van mening dat MVO de verantwoordelijkheid met zich meebrengt om onze directe en indirecte leveranciers te betrekken bij de doelen die wij nastreven. MN verwacht van elke leverancier dat zij de verantwoordelijkheid neemt voor de impact die zij met haar keten heeft op milieu, maatschappij en bestuur. De Supplier Code of Conduct van MN vindt u hier.

In het Inkoopbeleid heeft MN de kaders en spelregels vastgelegd voor alle inkopen die vanuit MN worden gedaan. Het Inkoopbeleid van MN vindt u hier.

Facturen

Het factuuradres van MN is: facturen@mn.nl

Of

Mn Services N.V.
T.a.v. de Crediteuren Administratie
Postbus 30025
2500 GA DEN HAAG

Let op: Facturen moeten altijd voorzien zijn van een inkoopordernummer. Dit inkoopordernummer wordt door Inkoop verstuurd aan de leverancier. Zonder dit inkoopordernummer kan MN uw factuur niet in behandeling nemen.

MN stimuleert het gebruik van e-invoicing bij haar leveranciers. E-invoicing is sneller, gemakkelijker, nauwkeuriger en scheelt veel administratie. MN maakt gebruikt van e-invoicing via XML facturen. Klik hier voor meer informatie.

Vragen?

Heeft u een vraag, neem dan contact op met Inkoop via telefoonnummer 070-3160160