Verantwoord beleggen in vastgoed

Voor zowel MN als haar opdrachtgevers is verantwoord beleggen een belangrijk onderwerp.  We nemen onze verantwoordelijkheid voor de impact die onze investeringen hebben op de wereld. Bij verantwoord beleggen in vastgoed staan drie thema's centraal: betaalbare huisvesting, energietransitie en circulaire economie.

Verduurzaming

MN en haar opdrachtgevers hechten veel waarde aan een schone omgeving. De afdeling Onroerend Goed Nederland van MN startte daarom al in 2011 met het verduurzamen van de bestaande woningportefeuille. Inmiddels zijn bijna 1.500 bestaande woningen verduurzaamd naar een groen energielabel. Het gaat daarbij om het energiezuiniger maken van de woningen door deze volledig te isoleren, het plaatsen van energiezuinige cv-installaties en waar mogelijk het plaatsen van zonnepanelen. De totale CO2-besparing tot nu toe komt uit op ca. 1.342 ton, wat gelijk staat aan het behoud van 54.000 bomen. De verduurzaming van de woningportefeuille van PMT voldoet daarmee aan een belangrijk beleggingsbeginsel van het fonds; beleggingen kunnen alleen goed renderen als de economie zich verantwoord kan ontwikkelen. Lees ook het laatste nieuws over onze verduurzamingsobjecten.

Middenhuur

Nederland kampt met een groot tekort aan middenhuurwoningen, zowel in het segment tot aan de huurtoeslaggrens (737,14 euro per maand) als daarboven (tot 1.100 euro per maand). Vooral in de verstedelijkte regio’s (Randstad, Noord-Brabant en Gelderland) hebben mensen met een modaal inkomen of lager moeite met het vinden van een woning. Woningcorporaties zijn steeds minder actief woningen aan het bouwen door strengere regelgeving en heffingen vanuit de overheid. Daar komt bij dat er meer vraag is ontstaan vanuit de groeiende groep één- en tweepersoonshuishoudens, terwijl ‘scheefhuurders’ om uiteenlopende redenen niet doorstromen naar een vrije sector huurwoning.

Om woningzoekenden toch betaalbare, kwalitatief goede huisvesting te bieden, investeert MN namens haar opdrachtgevers in middenhuurwoningen. Het gaat dan om woningen tussen de 724 en 1.086 euro. Dat kan een huurwoning op basis van de wensen en behoeften van de bewoner zijn, of een grondgebonden woning of appartement, nieuw en duurzaam voor een één of meerpersoonshuishouden. Alles is bespreekbaar, zolang de woning voor de lange termijn maar een aantrekkelijk beleggingsobject is.

De corporatie

De woningcorporaties spelen een belangrijke rol in het oplossen van het tekort aan betaalbare huisvesting. Zij worden echter beperkt door regelgeving, zoals het passend toewijzen, waardoor ze minder betaalbare huurwoningen beschikbaar kunnen stellen voor huishoudens die een huur tussen de 737 en 1.100 euro per maand kunnen betalen. Zij weten echter als geen ander wat de lokale marktbehoefte is. Dat maakt hen samen met de gemeenten en MN een goede samenwerkingspartner in de zoektocht naar geschikte locaties. Gezamenlijk kunnen we meer middenhuurwoningen realiseren.

De gemeente

Gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen bij de doorstroming op de woningmarkt. Zij geven namelijk de grond uit. Een deel daarvan kunnen ze toewijzen aan middenhuurwoningen. Steeds meer gemeenten zien daar ook de voordelen van in en werken nauw samen met investeerders, corporaties, bouwers én huurders.

Onze bouwpartners

Bij de ontwikkeling en realisatie van huurwoningen waarin MN namens haar opdrachtgevers wil investeren, werkt MN met gerenommeerde ontwikkelende bouwondernemingen samen. 

98 woningen in Prinsenbeek verduurzaamd 

“MN en onze opdrachtgever PMT vinden het belangrijk dat de woningportefeuille duurzaam is en van goede kwaliteit blijft en dat de huurders betaalbaar kunnen wonen. Al meer dan tien jaar is BAM Wonen onze duurzaamheidspartner om dit te kunnen realiseren. Met Prinsenbeek erbij hebben we samen inmiddels 1.500 woningen verduurzaamd. We hebben hiermee 1,5 miljoen kg CO2 besparing per jaar gerealiseerd. Een mijlpaal. En daar zijn we trots op!” aldus Patrick Ruwiel, Director Dutch Real Estate bij MN.

Wilt u meer informatie over verantwoord beleggen in Nederlands vastgoed?