Vermogensbeheer

MN is een van de grootste pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders van en voor Nederlandse pensioenfondsen. We voeren integraal vermogensbeheer uit voor negen Nederlandse institutionele klanten met een totaal vermogen van ruim € 130 miljard. 

MN is een organisatie zonder winstoogmerk en wijkt daarmee af van de meeste bestaande aanbieders van fiduciair management. Met onze significante omvang van ruim € 130 miljard aan beheerd vermogen kunnen we scherpe tarieven realiseren voor uw discretionaire mandaten bij externe passieve en actieve asset managers. Daarnaast hebben wij door onze omvang toegang tot veel verschillende beleggingscategorieën. Ook pensioenfondsen van kleine tot middelgrote omvang kunnen hier volledig van profiteren, al dan niet via de eigen beleggingsfondsen die MN voor dit doel heeft ingericht. Met de eigen in house asset manager is MN in staat om een deel van het beheer tegen nog lagere kosten uit te voeren. Dit is een belangrijke en onderscheidende factor voor al onze opdrachtgevers.

Onderscheidend vermogen 

Bij MN is de kennis van pensioenuitvoering en vermogensbeheer gebundeld. Dat maakt dat wij ons in fiduciair management onderscheiden van andere partijen door onze klanten ook actief te ondersteunen met werkzaamheden die buiten de traditionele vermogensbeheertaken liggen. U kunt daarbij denken aan ondersteuning bij werkzaamheden van uw bestuursbureau, het uitvoeren van een ALM of periodieke berekeningen van uw Vereist Eigen Vermogen. Maar wij doen meer. Ons operationele model, waarbij uw beleggingen regel voor regel in ons beheersysteem worden vastgelegd, maakt het mogelijk om bijvoorbeeld ook uw compliance monitoring uit te voeren en gedetailleerde (risico)rapportages te leveren.

Strategisch Beleggingskader

Een pensioenfondsbestuur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid en maakt gebruik van ondersteunende partijen bij het advies en uitvoering. Centraal in onze aanpak staat een modern en effectief beleggingskader. Dit noemen wij het Strategisch Beleggingskader. Hierin staat wat u als bestuur wilt bereiken en hoe uw bestuur het doel wil bereiken. Het uitwerken van dit beleggingskader is een tijdsinvestering die zichzelf meer dan terugbetaalt. Niet alleen in kwaliteit, maar ook in efficiëntie en de mate waarin u werkelijk als bestuur in control bent. Uniek in onze aanpak is dat wij het Strategisch Beleggingskader voor al onze opdrachtgevers in een document opstellen in nauwe samenspraak met het bestuur. Het vormt de basis voor onze rol als uw fiduciair manager.


Intern beheer

Asset Management is een integraal onderdeel van de vermogensbeheerpropositie en is verantwoordelijk voor het op een maatschappelijk en kostenbewuste wijze beheren van alle interne beleggingsmandaten. Daarnaast adviseert het team over de economische visie, dynamische asset allocatie en productontwerpen en toetst zij op uitvoerbaarheid.  Binnen Asset Management zijn diverse specialisten actief. Zij richten zich op aandelen, vastrentende waarden en Nederlands vastgoed. De integrale treasury-aanpak zorgt ervoor dat er te allen tijde voldoende liquiditeit is, inclusief waarborgen. We maken altijd een afweging tussen kosten, beheersbaarheid en maatwerk, waarbij ESG-aspecten een integraal onderdeel vormen.


Fiduciair beheer en Multimanagement

Binnen Fiduciair beheer en Multimanagement zijn we verantwoordelijk voor de selectie en monitoring van de in- en externe managers. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van de beleggingsproducten. We besteden veel tijd en aandacht voor de opzet van deze producten. Zo zorgen we dat de beleggingsstrategie aansluit bij de doelstellingen van de klant. We ontdoen het product van oneigenlijke risico’s en we zorgen voor een hoge transparantie en lage kosten. Het beheer is altijd gericht op de lange termijn. De beleggingsbeslissingen maken we altijd in teamverband. De klant wordt betrokken bij de productopzet, de selectie van de manager en de dagelijkse uitvoering. We rapporteren hier uitvoerig over. Zo zijn wij en de klant volledig in control.