Vermogensbeheer

MN is een van de grootste pensioenuitvoerders en vermogensbeheerders van en voor Nederlandse pensioenfondsen. We voeren integraal vermogensbeheer uit voor negen Nederlandse institutionele klanten met een totaal vermogen van € 175 miljard. 

MN is een organisatie zonder winstoogmerk en wijkt daarmee af van de meeste bestaande aanbieders van fiduciair management. Met onze significante omvang van € 175 miljard aan beheerd vermogen kunnen we scherpe tarieven realiseren voor uw discretionaire mandaten bij externe passieve en actieve asset managers. Daarnaast hebben wij door onze omvang toegang tot veel verschillende beleggingscategorieën. Ook pensioenfondsen van kleine tot middelgrote omvang kunnen hier volledig van profiteren, al dan niet via de eigen beleggingsfondsen die MN voor dit doel heeft ingericht. Met de eigen in house asset manager is MN in staat om een deel van het beheer tegen nog lagere kosten uit te voeren. Dit is een belangrijke en onderscheidende factor voor al onze opdrachtgevers.

Onderscheidend vermogen

Bij MN is de kennis van pensioenuitvoering en vermogensbeheer gebundeld. Dat maakt dat wij ons in fiduciair management onderscheiden van andere partijen door onze klanten ook actief te ondersteunen met werkzaamheden die buiten de traditionele vermogensbeheertaken liggen. U kunt daarbij denken aan ondersteuning bij werkzaamheden van uw bestuursbureau, het uitvoeren van een ALM of periodieke berekeningen van uw Vereist Eigen Vermogen. Maar wij doen meer. Ons operationele model, waarbij uw beleggingen regel voor regel in ons beheersysteem worden vastgelegd, maakt het mogelijk om bijvoorbeeld ook uw compliance monitoring uit te voeren en gedetailleerde (risico)rapportages te leveren.

Strategisch Beleggingskader

Centraal in onze aanpak staat het Strategisch Beleggingskader. Hierin staat wat u als bestuur wilt bereiken en hoe uw bestuur het doel wil bereiken. Het uitwerken van dit beleggingskader is een tijdsinvestering die zichzelf meer dan terugbetaalt. Niet alleen in kwaliteit, maar ook in efficiëntie en de mate waarin u werkelijk als bestuur in control bent. Het vormt de basis voor onze rol als uw fiduciair manager.

Intern beheer

Asset Management beheert de interne beleggingsmandaten op een maatschappelijk en kostenbewuste wijze, adviseert over de economische visie, de dynamische asset allocatie en productontwerpen en toetst deze op uitvoerbaarheid. De diverse specialisten binnen Asset Management richten zich op aandelen, vastrentende waarden en Nederlands vastgoed. De integrale treasury-aanpak zorgt voor voldoende liquiditeit, inclusief waarborgen. We maken altijd een afweging tussen kosten, beheersbaarheid en maatwerk, waarbij ESG-aspecten een integraal onderdeel vormen.

Fiduciair beheer en Multimanagement

Fiduciair beheer en Multimanagement zorgen voor de selectie en monitoring van de in- en externe managers en het dagelijks beheer van de beleggingsproducten. We besteden veel aandacht aan de opzet van de producten om zo te borgen dat de beleggingsstrategie nauw aansluit op de doelstellingen van de klant. Onze klanten betrekken we bij de productopzet, de selectie van manager(s) en de dagelijkse uitvoering, waarover wij ook uitvoerig rapporteren. Ons beheer is altijd gericht op de lange termijn.