Actief aandeelhouderschap


MN is een actief aandeelhouder. Namens klanten kijken we hoe de ondernemingen waarin zij beleggen omgaan met ESG-criteria. Als MN vindt dat het beter kan, spreekt het bedrijven daarop aan. Dat doet MN om de risico’s van ondernemingen beter te kunnen inschatten en waar mogelijk te verkleinen.

Actief aandeelhouderschap betekent ook dat MN namens klanten stemt op aandeelhoudersvergaderingen in binnen- en buitenland. Ook betekent het actief aandeelhouderschap dat MN met overheden en toezichthouders in gesprek wil zijn over beleid en regelgeving.

Instrumenten

Namens haar opdrachtgevers zet MN twee instrumenten in als actief aandeelhouder.


Stemmen

MN stemt op aandeelhoudersvergaderingen.

Dialoogprogramma

In dialoog over verbetering ESG-factoren.

Ons werk

We voeren de dialoog met ondernemingen waarin onze klanten beleggen, vaak in samenwerking met andere investeerders. Samen kunnen we nog meer invloed uitoefenen. Hieronder een paar voorbeelden hiervan.

Eumedion

Binnen het verband van Eumedion, het platform voor Nederlandse institutionele investeerders, houden we toezicht op Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. We gaan met Nederlandse bedrijven in gesprek over hun langetermijnstrategie en over de wijze waarop ze met het milieu, hun werknemers en de samenleving omgaan.

Lees meer 

PLWF 

MN is een van de oprichters van Platform for Living Wage Financials. Dit Platform van investeerders gebruikt zijn invloed om beursgenoteerde bedrijven in de textiel-, voedsel- en landbouwsector op te roepen een leefbaar loon te betalen en slechte arbeidsomstandigheden aan te pakken.

Lees meer

Kobaltwinning in Congo

Sinds 2018 maakt MN deel uit van een door OESO opgericht stakeholderoverleg en is MN lid van de Adviescommissie voor de Kobaltwerkgroep van de PRI om zo tegen kinderarbeid te strijden.

Lees meer