Verzekeringsadministratie

MN levert inkomensverzekeringen zoals ziekteverzuimverzekeringen, WIA-bodemverzekeringen, WGA-hiaatverzekeringen en WIA-excedentverzekeringen. Hierbij verzorgen we het gehele proces: van offertes, via acceptatie van deelnemers en polisbeheer, tot het berekenen en uitkeren van schades.

Re-integratie

We helpen brancheverzekeraars om werkgevers en werknemers in metaal & techniek en automotive te verzekeren tegen inkomstenverlies bij arbeidsongeschiktheid. Daarnaast zetten we ons in om mensen met een arbeidsbeperking te helpen bij hun terugkeer naar de arbeidsmarkt.

Kwaliteit

MN hecht veel waarde aan de kwaliteit van deze dienstverlening. Medewerkers volgen daarom doorlopend de vereiste (Wft-)opleidingen en worden daarop periodiek getoetst. Ze houden hun kennis ook op peil door deel te nemen aan interne kennissessies en klachtenworkshops.

Opdrachtgevers

We voeren (aanvullende) inkomensverzekeringen uit voor verschillende opdrachtgevers: NV schade, Bovemij, en Achmea.

Gevolmachtigd agent

MN is gevolmachtigd agent van Bovemij en Achmea. 

'Het gaat er mij om dat we mensen ondersteunen bij zaken die niet in algoritmes zijn te stoppen.'

'Als we erin slagen om iemand die al jaren thuiszit terug te brengen naar de arbeidsmarkt, dan gaat de vlag uit.’ Tim Zendman is verantwoordelijk voor de re-integratiedienst-verlening binnen de verzekeringsuitvoering. Een bewuste keuze. ‘De procesmatige en financiële kant van het werk snap ik wel. Het gaat er mij om dat we mensen ondersteunen bij zaken die niet in algoritmes zijn te stoppen. Dat we hen helpen met het beantwoorden van vragen over hun inkomen, hun gezondheid, hun toekomst.’ 
Tim Zendman, Manager Specials Verzekeren