Naar publicatie overzicht

Netspar: €250.000 voor onderzoek effectiviteit keuzehulpmiddelen pensioencommunicatie

20-11-2018
Auteur MN

Onderzoeksinstituut Netspar trekt een kwart miljoen euro uit voor een nieuw onderzoek naar de effectiviteit van keuzehulpmiddelen in de pensioencommunicatie. Wetenschappers van de Universiteit Utrecht gaan komende drie jaar onder andere onderzoeken wat de pensioenwereld op dit vlak kan leren van ervaringen uit de medische wereld.

De drie wetenschappers gaan de effectiviteit van zogenaamde PDA’s (Pension Decision Aids) in kaart brengen. PDA’s verleiden mensen via een serie vragen en informatie tot het maken van geïnformeerde pensioenbeslissingen. Aan de hand van een aantal vaststaande kenmerken (zoals: informatie over opties, risico’s, kansen en onzekerheden en het verstrekken van een gepersonaliseerde aanbeveling) wordt bekeken of de PDA’s het beoogde effect hebben. Ook wordt onderzocht welke verschillen er zijn tussen pensioendeelnemers met een lage en hoge financiële geletterdheid.

Betere beslissingen
De onderzoekers vergelijken hun resultaten met bevindingen uit de medische wereld. In die context is namelijk al gebleken dat dergelijke besluitvormingshulpmiddelen leiden tot betere beslissingen en tot meer kennis, een nauwkeuriger risicobeoordeling en meer zelfvertrouwen over de keuze. Netspar wil weten of PDA’s in de pensioenwereld vergelijkbare effecten hebben.

Over Netspar
Netspar (Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement) is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa. Met kennisontwikkeling door onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en kennisdeling door publicaties, evenementen en onderwijs draagt Netspar actief bij aan de maatschappelijke dialoog tussen beleidsmakers, academici en de pensioen- en verzekeringspraktijk.