Directie

De directie van MN

De directie van MN draagt zorg voor het dagelijks bestuur van MN en vertegenwoordigt gezamenlijk de verschillende expertisegebieden binnen MN. De directie is tevens verantwoordelijk voor de identiteit, missie, visie en (financiële beleidskaders) van MN en legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.  

Onze directieleden

Lid Raad van Bestuur en directie co-voorzitter (statutair bestuurder), werkzaam bij MN sinds 2001

Achtergrond: Bouwkundig Ingenieur

Nevenfuncties:

 • Bekleedt momenteel geen nevenfuncties

Geboortejaar: 1977

Martijn Scholten

Lid Raad van Bestuur en directie co-voorzitter (statutair bestuurder), werkzaam bij MN sinds 2019 

Achtergrond: Econometrist/Actuaris 

Nevenfuncties:

 • Lid van Raad van Commissarissen bij Dudok Wonen 
 • Lid van Raad van Toezicht van Bedrijfstak Pensioenfonds HiBiN 

Geboortejaar: 1969

Fleur Rieter

Lid Raad van Bestuur en directie, werkzaam bij MN sinds 2018

Achtergrond: Econometrist

Nevenfuncties:

 • Lid van de Nederlandse vereniging van institutionele belegger Eumedion

Geboortejaar: 

Gerco Goote

Lid Directie (IT & Operations), werkzaam bij MN sinds 2022

Achtergrond: Internationale Economie en Economische Geografie

Nevenfuncties:

 • Bekleedt momenteel geen nevenfuncties

Geboortejaar: 

Robil Gergin

Lid Raad van Commissarissen, lid sinds 2019

Loopbaan bij MN:

 • Termijn loopt af per 31 december 2026
 • Lid Raad van Commissarissen sinds 16 januari 2019
 • Voorzitter Raad van Commissarissen sinds 1 januari 2024
 • Voorzitter Changecommissie tot september 2023
 • Lid Auditcommissie sinds januari 2019

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen Janssen de Jong Groep B.V.
 • Voorzitter Raad van Toezicht van Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen

Geboortejaar: 1960

Jurgen Stegmann


Onze Raad van Commissarissen

Lid Raad van Bestuur en directie co-voorzitter (statutair bestuurder), werkzaam bij MN sinds 2001

Achtergrond: Bouwkundig Ingenieur

Nevenfuncties:

 • Bekleedt momenteel geen nevenfuncties

Geboortejaar: 1977

Martijn Scholten

Lid Raad van Bestuur en directie co-voorzitter (statutair bestuurder), werkzaam bij MN sinds 2019 

Achtergrond: Econometrist/Actuaris 

Nevenfuncties:

 • Lid van Raad van Commissarissen bij Dudok Wonen 
 • Lid van Raad van Toezicht van Bedrijfstak Pensioenfonds HiBiN 

Geboortejaar: 1969

Fleur Rieter

Lid Raad van Bestuur en directie, werkzaam bij MN sinds 2018

Achtergrond: Econometrist

Nevenfuncties:

 • Lid van de Nederlandse vereniging van institutionele belegger Eumedion

Geboortejaar: 

Gerco Goote

Lid Directie (IT & Operations), werkzaam bij MN sinds 2022

Achtergrond: Internationale Economie en Economische Geografie

Nevenfuncties:

 • Bekleedt momenteel geen nevenfuncties

Geboortejaar: 

Robil Gergin

Lid Raad van Commissarissen, lid sinds 2019

Loopbaan bij MN:

 • Termijn loopt af per 31 december 2026
 • Lid Raad van Commissarissen sinds 16 januari 2019
 • Voorzitter Raad van Commissarissen sinds 1 januari 2024
 • Voorzitter Changecommissie tot september 2023
 • Lid Auditcommissie sinds januari 2019

Nevenfuncties:

 • Lid Raad van Commissarissen Janssen de Jong Groep B.V.
 • Voorzitter Raad van Toezicht van Stichting tot Beheer Museum Boijmans Van Beuningen

Geboortejaar: 1960

Jurgen Stegmann

Lid Raad van Commissarissen, lid sinds 2023

Loopbaan bij MN:

 • Termijn loopt af per 23 maart 2027
 • Lid Raad van Commissarissen sinds 23 maart 2023
 • Voorzitter Remuneratie- en Benoemingscommissie

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Raad van Commissarissen bij HvA Ventures Holding B.V.
 • Voorzitter stuurgroep vitale opleidingen krimpregio’s bij Vereniging Hogescholen

Geboortejaar: 1956

Michaël van Straalen

Lid Raad van Commissarissen, lid sinds 2019

Loopbaan bij MN:

 • Termijn loopt af per 31 december 2027
 • Lid Raad van Commissarissen sinds 9 december 2019
 • Lid Changecommissie tot september 2023
 • Lid van de Auditcommissie sinds 1 september 2023

Nevenfuncties:

 • Lid van de bemiddelingsinstantie voor de Metalektro

Geboortejaar: 1953

Hans van der Windt

Top