Verantwoord beleggen

Wij helpen pensioenfondsen een waardevast pensioen te bieden, vanuit de wens ook bij te dragen aan een wereld die we kunnen doorgeven aan volgende generaties.   

Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de Nederlandse pensioendeelnemers wil dat hun pensioenfonds in het beleggingsbeleid rekening houdt met de gevolgen voor mens en milieu. Daarnaast zijn wij ervan overtuigd dat een maatschappelijk verantwoorde portefeuille het beste risico-rendementsprofiel oplevert voor de lange termijn.  

Het is onze visie dat verantwoord beleggen stevig moet zijn verankerd in het DNA van een pensioenfonds, wanneer zij wil beleggen in de winnaars van morgen en haar bredere maatschappelijke taak serieus neemt. Factoren op het gebied van milieu, mens en bestuur zijn daarom bij MN integraal verweven in het vermogensbeheerbeleid – van beleggingsbeslissing tot uitvoering.

Portefeuille van Morgen

Naast oog voor de financiële aspecten, inventariseren we bij pensioenfondsen wat hun voorkeuren zijn op het gebied van ESG (environmental, social en governance). Ziet een opdrachtgever risico’s in de exorbitante beloning van het bestuur van een bedrijf? In de mensenrechtenschendingen van een land? Of in de hoge CO2-uitstoot van een verdienmodel? Dan houden we daar rekening mee.  

Op basis van onze ESG-analyses kan een pensioenfonds ervoor kiezen om meer of juist minder in bepaalde bedrijven, sectoren of landen te beleggen. Ook kunnen we samen besluiten om ergens helemaal niet in te beleggen. Van een land waar het risico dreigt dat deze economisch geboycot wordt, kun je misschien maar beter geen staatsobligaties in de portefeuille hebben. 

Uiteindelijk komen we tot een portefeuille van morgen met daarin beleggingen die pensioenfondsbestuurders stuk voor stuk kunnen verantwoorden aan hun achterban en de maatschappij. De uitleg ‘het zit in de brede index’ is daarmee verleden tijd.

Actief Aandeelhouderschap 

De pensioenfondsklanten van MN behoren tot 's werelds meest actieve institutionele aandeelhouders op het gebied van ESG-kwesties. Namens hen gaan wij in dialoog met een selectie van ondernemingen en landen in de portefeuille als we verbetering willen zien. Daarnaast dienen wij aandeelhoudersvoorstellen in en gebruiken we het stemrecht om een bedrijf een bepaalde richting op te duwen.  

Actief aandeelhouderschap is een belangrijk instrument waarvan we geloven dat deze een positieve impact kan hebben op de wereld – in bepaalde gevallen zelfs meer dan het uitsluiten van beleggingen. Samen met onze opdrachtgevers beoordelen wij  of het aanwenden van aandeelhoudersinvloed mogelijk tot resultaat kan leiden of dat een ander instrument geschikt(er) is.  

Voorbeeld: Een groot nutsbedrijf dat onder druk  van aandeelhouders verduurzaamt levert mogelijk meer milieuwinst op dan wanneer het met enkel onverschillige aandeelhouders achterblijft en zo een niet-duurzame koers voortzet.   


Impactbeleggen

Wij zien impactbeleggen als een ander krachtig instrument om een positief verschil te maken. Belangrijk is ten eerste dat impactbeleggingen hetzelfde (of een beter) risico-rendementsprofiel hebben als vergelijkbare normale beleggingen. Ook moeten impactbeleggingen passen bij de identiteit van een pensioenfonds want iedere euro pensioenvermogen kan maar één keer worden belegd.  

Impactbeleggingen zijn investeringen die aantoonbaar positief bijdragen aan de wereld. Denk aan: windmolens voor schone energie, bedrijven met een circulair verdienmodel of startups die werken aan betere gezondheidszorg. Het resultaat bij impactbeleggen is wat ons betreft ondubbelzinnig: je kunt er niet omheen dat het zowel goed is voor het financiële rendement als voor de wereld.  

Duurzaamheidsinformatie

Meer weten over ons duurzaamheidsbeleid? Ga dan naar de pagina over wet- en regelgeving . Hier vind je alle juridische documenten met betrekking tot duurzaamheid, zoals de SFDR.

Klimaatactieplannen

Bekijk hieronder onze klimaatcommitment en bijbehorende actieplannen

Top