Wat we doen

MN is een financiële dienstverlener met een beheerd pensioenvermogen van € 135 miljard. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) en Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij (Bpf Koopvaardij) met vermogensbeheer, pensioenadministratie en pensioencommunicatie. Daarnaast verzorgen we voor PME pensioenfonds (PME) het vermogensbeheer. 

De relatie met onze opdrachtgevers kenmerkt zich door een hechte, directe samenwerking, een lange termijnfocus en niet-winstgerichtheid. Qua omvang is MN als pensioenuitvoeringsorganisatie groot genoeg om een invloedrijke marktspeler te zijn, maar klein genoeg om de menselijke maat te behouden. We hebben een sterk maatschappelijk gericht profiel: duurzaamheid is vanzelfsprekend in ons denken en werken.

Fiduciaire dienstverlening

In 2019 maakten naast PMT, PME en Bpf Koopvaardij de volgende opdrachtgevers gebruik van de fiduciaire dienstverlening van MN: Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (MITT), Pensioenfonds Cargill, Stichting Pensioenfonds Essity, Pensioenfonds Forbo, het Ondernemingspensioenfonds Mn Services en NV schade. MN biedt ook dienstverlening aan de O&O fondsen en Sociale Fondsen in de sectoren Metaal & Techniek en Motorvoertuigen.