Wat we doen

MN is een financiële dienstverlener met een beheerd (pensioen)vermogen van € 175 miljard. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers – Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), PME pensioenfonds (PME) en Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij (Bpf Koopvaardij) – met bestuursadvies, vermogensbeheer, pensioenadministratie, pensioencommunicatie en verzekeringsadministratie.

We administreren daarnaast (aanvullende) inkomensverzekeringen voor verschillende partijen: NV schade, UVVS, Bovemij, KMUV en Achmea. MN biedt ook dienstverlening aan de O&O fondsen en Sociale Fondsen in de sectoren Metaal & Techniek en Motorvoertuigen.

De relatie met onze opdrachtgevers kenmerkt zich door een hechte, directe samenwerking, een lange termijnfocus en niet-winstgerichtheid. Qua omvang is MN als pensioenuitvoeringsorganisatie groot genoeg om een invloedrijke marktspeler te zijn, maar klein genoeg om de menselijke maat te behouden. We hebben een sterk maatschappelijk gericht profiel: duurzaamheid is vanzelfsprekend in ons denken en werken.

Fiduciaire dienstverlening

In 2019 maakten naast PMT, PME en Bpf Koopvaardij de volgende opdrachtgevers gebruik van de fiduciaire dienstverlening van MN: Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie (MITT), Pensioenfonds Cargill, Stichting Pensioenfonds Essity, Pensioenfonds Forbo, het Ondernemingspensioenfonds Mn Services en NV schade. MN biedt ook dienstverlening aan de O&O fondsen en Sociale Fondsen in de sectoren Metaal & Techniek en Motorvoertuigen.