Over MN

MN is een financiële dienstverlener, met een beheerd (pensioen)vermogen van zo'n € 135 miljard. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers PMT, PME en Koopvaardij met bestuursadvies, vermogensbeheer, pensioenadministratie, pensioencommunicatie en verzekeringsadministratie. We zijn in omvang de derde pensioenuitvoeringsorganisatie van Nederland en de grootste in de marktsector. Daarmee is MN groot genoeg om een invloedrijke marktspeler te zijn, maar klein genoeg om de menselijke maat te behouden. We hebben een sterk maatschappelijk gericht profiel: duurzaamheid is vanzelfsprekend in ons denken en werken.

Hart voor harde werkers

Elke dag werken we aan een goed pensioen in een betere wereld. Dat doen wij voor ongeveer twee miljoen mensen en circa 38.000 werkgevers in de Metaal & Techniek, Metalektro en Maritieme sector. Bij ons werken specialisten, techneuten, strategen, consultants en vernieuwers. Onze verbindende factor: we hebben hart voor harde werkers.  

De thuishaven voor iedereen die werk wil maken van een goed pensioen

We zijn doel- en servicegericht, gaan voor kwaliteit en zijn transparant. We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen.  We vragen ons elke keer weer af hoe ons handelen onze achterban raakt. Hoe we het voor "onze" fondsen en hun deelnemers nóg beter kunnen doen, mét aandacht voor mens en milieu. We denken samen met onze opdrachtgevers na over toekomstbestendige oplossingen. Maar altijd staat het behalen van een goed rendement tegen zo laag mogelijke kosten voorop. Zodat deelnemers van een goed pensioen kunnen genieten in een betere wereld. 

Bestuur & toezicht

Goed bestuur van een bedrijf betekent het zorgvuldig afwegen van de belangen van alle stakeholders. Voor MN zijn dit de aandeelhouders, de opdrachtgevers, met daarachter de deelnemers en werkgevers in de sectoren en de eigen werknemers.

Samenwerking & partnership

MN zorgt er samen met haar leveranciers voor dat zij in staat is haar klanten zo goed mogelijk te bedienen en marktkansen te benutten. Daarbij wil MN zich onderscheiden als een betrouwbare partner voor haar klanten, maar ook voor haar leveranciers. 

Risico & compliance

Door een beheerste en integere bedrijfsvoering streven we naar een prettig  werkklimaat en een goede reputatie. Het naleven van wet- en regelgeving ligt daaraan ten grondslag.