Over MN

Bij MN werken specialisten, techneuten, strategen en vernieuwers. Met minstens één ding gemeen: een hart voor harde werkers. De mensen van MN werken aan een stabiel pensioen voor twee miljoen mensen in de Metaal & Techniek, Metalektro en Maritieme sector. MN biedt hen waar voor hun geld, nu en later. We beheren ruim € 130 miljard aan pensioenvermogen. Als verantwoord belegger maken we het verschil voor mens, milieu en samenleving.

We zijn in omvang de derde pensioenuitvoeringsorganisatie van Nederland en de grootste in de marktsector. Daarmee is MN groot genoeg om een invloedrijke marktspeler te zijn, maar klein genoeg om de menselijke maat te behouden.  We hebben een sterk maatschappelijk gericht profiel: duurzaamheid is vanzelfsprekend in ons denken en werken.

Organisatie
MN is van en voor sociale partners en pensioenfondsen
PMT en PME. Zij zijn vertegenwoordigd in het bestuur van Stichting Administratiekantoor MN (StAK MN) die voor 95% aandeelhouder van MN is. Bpf Koopvaardij is 5% aandeelhouder. 

Uitvoering
MN int de pensioenpremies en voert de administratie voor de pensioenfondsen in Metaal & Techniek, Metalektro en Maritieme sector. Daarnaast beheert MN het vermogen van de pensioendeelnemers. MN richt zich in de pensioenuitvoering op een optimale balans tussen kwaliteit en kosten . 

Contract
De afspraken van sociale partners over het pensioen worden uitgewerkt in pensioenregelingen en polisvoorwaarden. Daarbij wordt vastgelegd dat pensioenfondsen en sectorale verzekeraars verantwoordelijk zijn voor de realisatie. De uitvoering besteden zij voor een groot deel uit aan MN. 

Uitkering
MN int de premies, voert de administratie van pensioendeelnemers  en keert de pensioenen uit 

Bestuur & toezicht

Goed bestuur van een bedrijf betekent het zorgvuldig afwegen van de belangen van alle stakeholders. Voor MN zijn dit de aandeelhouders, de opdrachtgevers, met daarachter de deelnemers en werkgevers in de sectoren en de eigen werknemers.

Lees meer

Zaken doen met MN

MN zorgt er samen met haar leveranciers voor dat zij in staat is haar klanten zo goed mogelijk te bedienen en marktkansen te benutten. Daarbij wil MN zich onderscheiden als een betrouwbare partner voor haar klanten, maar ook voor haar leveranciers. 

Risico & compliance

Door middel van een beheerste en integere bedrijfsvoering streven we naar een prettig  werkklimaat en een goede reputatie. Dit gaat gepaard met integriteit en  het naleven van wet- en regelgeving.

Lees meer