MN Fondsenbeheer

Mn Services Fondsenbeheer B.V., handelend onder de naam MN Fondsenbeheer is beheerder van de MN beleggingsfondsen die aan professionele beleggers worden aangeboden.

MN Fondsenbeheer is verantwoordelijk voor het portefeuillebeheer en het risicobeheer, alsmede voor de administratie, verslaglegging, prijsstelling, uitgifte en inkoop van participaties. Ook houdt de beheerder toezicht op naleving van relevante wet- en regelgeving.

Overzicht van de beleggingen in de Mn Services Aandelenfondsen:

Op deze pagina vindt u de namen van de ondernemingen waarin de MN Fondsen beleggen. Hierbij wordt een vertraging van circa zes maanden aangehouden tussen de peildatum van de beleggingen, en de datum van publiceren. 

De beleggingen binnen de Mn Services Aandelenfondsen per peildatum 31-12-2023, zijn hieronder per Fonds weergegeven:

Levensloopregeling

Informatie over het Mn Services Levensloop Fonds

Duurzaamheidswetgeving 

Ontwikkelingen in de wereld kunnen gevolgen hebben voor beleggingen en andersom kunnen de beleggingen impact hebben op mens, milieu en maatschappij. Zo kunnen duurzaamheidsrisico’s impact hebben op de waarde van beleggingen. Hoe MN hiermee omgaat is te vinden in de informatie over de integratie van duurzaamheidsrisico’s. Daarnaast probeert MN een positieve impact op ESG factoren te bewerkstelligen met het beleggingsbeleid van een aantal beleggingsportefeuilles. In de duurzaamheidsgerelateerde toelichting MN beleggingsfondsen is beschreven voor welke portefeuilles dit geldt en welke rol ESG factoren spelen in die portefeuilles. Deze beleggingsfondsen zijn onder SFDR als artikel 8 product geclassificeerd. Tot slot probeert MN te voorkomen dat de beleggingen een negatieve impact hebben op duurzaamheidsfactoren. Een beschrijving hiervan is opgenomen in de verklaring over ongunstige effecten


Verdere informatie op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen is te vinden op de website: https://www.mn.nl/vermogensbeheer/maatschappelijk-verantwoord-beleggen

Meer informatie:
Voor vragen over informatiememorandums, voorwaarden van beheer en bewaring, de structuur van de Fondsen, Prospectussen, Mandaten, en naleving van de regelgeving, bijvoorbeeld AIFMD of MifiD II, kunt u contact opnemen met de mailbox van afdeling Product Management (MBPRMA@mn.nl).


De Beheerder

Mn Services Fondsenbeheer B.V.
Prinses Beatrixlaan 15
2595 AK Den Haag