MN Fondsenbeheer

Afronding beëindiging Mn Services Levensloop Fonds

Op 8 januari 2019 is het Mn Services Levensloop Fonds* beëindigd.

De beëindiging heeft plaatsgevonden tegen de intrinsieke waarde van 143,68993 euro per participatie.

In aanloop naar de beëindiging zijn meerdere informatiestukken gedeeld met alle deelnemers in Mn Services Levensloop Fonds. Indien een deelnemer opdracht heeft gegeven tot waardeoverdracht of uitkering van het levenslooptegoed zal dit tegoed gedurende januari 2019 worden overgedragen dan wel uitgekeerd worden.

Niet opgevraagde tegoeden zijn tot en met januari 2024 opvraagbaar bij de beheerder. Na deze periode vervalt het deelnemer recht op de tegoeden, en worden de tegoeden overgedragen aan de pensioenfondsen PMT en PME.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. heeft als externe accountant de intrinsieke waarde gecontroleerd en heeft hier voor een controleverklaring opgesteld.

De controleverklaring alsmede het intrinsieke waarde overzicht is voor de deelnemers kosteloos opvraagbaar bij Mn Services Fondsenbeheer B.V. ter attentie van drs. M.J.M. Kranenburg, Prinses Beatrixlaan 15, 2595 AK Den Haag, o.v.v. “Aanvraag controleverklaring en intrinsieke waarde overzicht” en naam, adres en accountgegevens.

*Mn Services Levensloop Fonds wordt tevens aangeboden onder de commerciële namen Staal Mn Services, Staal Metaal & Techniek en Staal Metalektro.

De beheerder
Mn Services Fondsenbeheer B.V.
Prinses Beatrixlaan 15
2595 AK Den Haag

Oproeping vergadering participatiehouder
Brief over opheffing
Q&A opheffen MN Levensloop
Geldmarktverordening en gevolg op Levensloop
Afronding wijziging Mn Services Levensloop Fonds
Overzicht van beheerde beleggingsinstellingen
Prospectus en reglement

De prospectus kan u kosteloos toegestuurd worden. Neem daarvoor telefonisch contact op met Klanteninformatie via 070-3160160.

Essentiële Beleggersinformatie

Staal Metalektro
Staal Metaal & Techniek
Staal Mn Services
Actueel rendementspercentage LevensloopfondsStaal
Intrinsieke waarde en moment van bepaling (bladzijde 20-22 van Prospectus betreffende Mn Services Levensloop)

Verkoop- en inkoopprijs en bedrag van terugbetaling

(MN maakt geen verschil tussen aan- en verkoopprijs)
Koersoverzicht subfondsen 2018
Koersoverzicht subfondsen 2017
Koersoverzicht subfondsen 2016
Koersoverzicht subfondsen 2015
Koersoverzicht subfondsen 2014
Koersoverzicht subfondsen 2013
Koersoverzicht subfondsen 2012
Koersoverzicht subfondsen 2011
Koersoverzicht subfondsen 2010
Koersoverzicht subfondsen 2009
Koersoverzicht subfondsen 2008

Samenstelling subfondsen 2019
Samenstelling subfondsen 2018
Samenstelling subfondsen 2017
Samenstelling subfondsen 2016
Samenstelling subfondsen 2015
Samenstelling subfondsen 2014
Samenstelling subfondsen 2013
Samenstelling subfondsen 2012
Samenstelling subfondsen 2011

Jaarverslagen
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009
Jaarverslag 2008

Halfjaarverslagen
Halfjaarverslag 2018
Halfjaarverslag 2017
Halfjaarverslag 2016
Halfjaarverslag 2015
Halfjaarverslag 2014
Halfjaarverslag 2013
Halfjaarverslag 2012
Halfjaarverslag 2011
Halfjaarverslag 2010
Halfjaarverslag 2009
Halfjaarverslag 2008

     Statuten Beleggingsinstelling

       Statuten Stichting Juridisch Eigendom MnServices Levensloop Fonds
Statuten Beheerder Mn Services Fondsenbeheer BV

    Uittreksels Kamer van Koophandel

       Uittreksel Stichting Juridisch Eigendom MnServices Levensloop Fonds
Uittreksel beheerder Mn Services FondsenbeheerBV
Voorwaarden Mn Services Levensloop Fonds
Fund Governance Code van MN Fondsenbeheer 
Vergunning van de beheerder
Statuten Bewaarder
Kamer van Koophandel uittreksel Bewaarder