MN Fondsenbeheer

Mn Services Fondsenbeheer B.V., handelend onder de naam MN Fondsenbeheer is beheerder van de MN beleggingsfondsen die aan professionele beleggers worden aangeboden.

MN Fondsenbeheer is verantwoordelijk voor het portefeuillebeheer en het risicobeheer, alsmede voor de administratie, verslaglegging, prijsstelling, uitgifte en inkoop van participaties. Ook houdt de beheerder toezicht op naleving van relevante wet- en regelgeving.

Overzicht van de beleggingen in de Mn Services Aandelenfondsen:

Op deze pagina vindt u de namen van de ondernemingen waarin de MN Fondsen beleggen. Hierbij wordt een vertraging van circa zes maanden aangehouden tussen de peildatum van de beleggingen, en de datum van publiceren. 

De beleggingen binnen de Mn Services Aandelenfondsen per peildatum 31-12-2019, zijn hieronder per Fonds weergegeven:

Levensloopregeling

Informatie over het Mn Services Levensloop Fonds

Meer informatie:
Voor vragen over informatiememorandums, voorwaarden van beheer en bewaring, de structuur van de Fondsen, Prospectussen, Mandaten, en naleving van de regelgeving, bijvoorbeeld AIFMD of MifiD II, kunt u contact opnemen met de mailbox van afdeling Product Management (MBPRMA@mn.nl).

De Beheerder

Mn Services Fondsenbeheer B.V.
Prinses Beatrixlaan 15
2595 AK Den Haag