Naar publicatie overzicht

MN stoot namens PMT en vermogensbeheerklanten belang in ExxonMobil af

08-01-2021
Auteur

MN heeft alle beleggingen van haar Vermogensbeheerklanten in olie- en gasbedrijf ExxonMobil verkocht. Reden is dat de strategie van het bedrijf niet in lijn is met de doelstellingen van het Parijsakkoord. Het besluit volgt op een intensieve dialoog met ExxonMobil.

De gesprekken hebben geen vertrouwen gegeven dat ExxonMobil de klimaatstrategie gaat aanpassen. Zo wil het bedrijf geen reductiedoelstellingen voor hun CO2-uitstoot opstellen voor de middellange en lange termijn. Om die reden zijn de belangen van MN’s Vermogensbeheerklanten in ExxonMobil afgestoten; de aandelen en bedrijfsobligaties zijn inmiddels verkocht. Pensioenfonds PME besloot in 2018 zijn belangen in ExxonMobil te verkopen vanwege het gebrek aan voortgang in de dialoog.

Sinds 2017 in gesprek

MN voert voor PMT, PME en andere vermogensbeheerklanten een klimaatstrategie uit. Het bedrijfsdialogenprogramma heeft in die strategie een belangrijke plaats.

MN spreekt al langer met ExxonMobil over de klimaatstrategie van het bedrijf. ExxonMobil heeft aangegeven, ondanks een daartoe ingediende aandeelhoudersresolutie, geen reductiedoelstellingen voor de lange termijn op te stellen om de uitstoot te verminderen. Andere punten van zorg zijn dat ExxonMobil onvoldoende inzicht heeft in klimaatrisico’s en het bestuur te weinig betrokken is bij het onderwerp. Verder rapporteert ExxonMobil onvoldoende over klimaatrisico’s, waardoor het lastig is om te beoordelen waar het bedrijf staat in de energietransitie.

Dialoogbeleid 

De dialoog met ExxonMobil is een voorbeeld van het actieve aandeelhouderschap dat MN namens haar Vermogensbeheerklanten uitvoert. Als actief aandeelhouder wordt invloed uitgeoefend op de strategie van een onderneming, onder meer in de vorm van een dialoogprogramma. De focus ligt daarbij op de onderwerpen die het grootste risico vormen én die voor de deelnemers van belang zijn: goed ondernemingsbestuur, de klimaattransitie en sociale bedrijfsvoering.

Als een dialoog tot onvoldoende resultaat leidt, kan in het uiterste geval besloten worden om tot desinvestering over te gaan. Daarbij wordt ook een zorgvuldige afweging gemaakt over de mogelijke impact op andere belanghebbenden, zoals werknemers binnen een organisatie. Desinvestering – zoals in dit geval door de aandelen en bedrijfsobligaties af te stoten – is daarom de uiterste stap in het traject.