Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

We zijn ervan overtuigd dat onze investeringen impact hebben op de wereld, en de wereld impact heeft op onze investeringen. Voor een goed pensioen is het daarom belangrijk de invloeden op onze beleggingen goed te begrijpen en verantwoordelijkheid te nemen voor de effecten van onze beleggingen. 

Verantwoord Beleggenbeleid MN

De opdrachtgevers en klanten van MN bepalen samen met MN het beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.

Vier instrumenten

In de beleggingen houdt MN rekening met de thema’s Environment, Social en Governance (ESG). Dit doen we via de instrumenten Uitsluiting, Actief aandeelhouderschap, ESG-integratie, en Impact-investeren.

Actief aandeelhouderschap

Namens opdrachtgevers invloed uitoefenen

Lees meer

Uitsluiting

Voorkomen van "verkeerde" beleggingen

Lees meer

ESG-integratie

Integreren van ESG-factoren in het beleggingsbeleid

Lees meer

Impact investing

Positieve effecten op mens, milieu en maatschappij

Lees meer
  "Het is niet ons geld, maar het geld van deelnemers.
Zo voel ik dat ook."

Louise Kranenburg, MN

Topspeler in Verantwoord Beleggen 

Juist omdat MN pensioengeld beheert wil MN rekening houden met de financiële en maatschappelijke effecten voor pensioendeelnemers op lange termijn.

Dagelijks adviseren we onze opdrachtgevers over beleid, ondersteunen we bij de formulering, implementatie en uitvoering van een verantwoorde beleggingsstrategie en gaan we de dialoog aan met bedrijven waarin MN namens haar opdrachtgevers investeert.

PRI

MN is sinds 2009 ondertekenaar van de Principles for Responsible Investment (PRI) van de VN. 

Klimaatakkoord 

MN heeft op 10 juli 2019 het Commitment van de financiële sector ondertekend.

Eumedion 

MN is deelnemer van Eumedion om de ESG-prestaties van beursvennootschappen te verbeteren. 

IMVB 

Namens opdrachtgevers werkt MN aan voorkoming van mis-standen zoals schade aan mens en milieu.