Duurzaamheidswetgeving

Ontwikkelingen in de wereld kunnen gevolgen hebben voor beleggingen en andersom kunnen de beleggingen impact hebben op mens, milieu en maatschappij. Zo kunnen duurzaamheidsrisico’s impact hebben op de waarde van beleggingen. Hoe MN hiermee omgaat is te vinden in de informatie over de integratie van duurzaamheidsrisico’s. Daarnaast probeert MN een positieve impact op ESG factoren te bewerkstelligen met het beleggingsbeleid van een aantal beleggingsportefeuilles. Deze beleggingsportefeuilles zijn onder SFDR als artikel 8 product geclassificeerd. De duurzaamheidsinformatie over deze portefeuilles is beschikbaar in een afgeschermde omgeving voor onze opdrachtgevers waar deze beleggingsportefeuilles van toepassing zijn. Tot slot probeert MN te voorkomen dat de beleggingen een negatieve impact hebben op duurzaamheidsfactoren. Een beschrijving hiervan is opgenomen in de verklaring over ongunstige effecten