Duurzaamheidswetgeving

Ontwikkelingen in de wereld kunnen gevolgen hebben voor beleggingen en andersom kunnen de beleggingen impact hebben op mens, milieu en maatschappij. Zo kunnen duurzaamheidsrisico’s impact hebben op de waarde van beleggingen. Hoe MN hiermee omgaat is te vinden in de informatie over de integratie van duurzaamheidsrisico’s. Daarnaast probeert MN een positieve impact op ESG factoren te bewerkstelligen met het beleggingsbeleid van een aantal beleggingsportefeuilles. In de duurzaamheidsgerelateerde toelichting vermogensbeheerportefeuilles is beschreven voor welke portefeuilles dit geldt en welke rol ESG factoren spelen in die portefeuilles. Tot slot probeert MN te voorkomen dat de beleggingen een negatieve impact hebben op duurzaamheidsfactoren. Een beschrijving hiervan is opgenomen in de verklaring over ongunstige effecten