Uitsluiting

MN verankert het uitsluitingbeleid van haar opdrachtgevers in het beleggingsproces met behulp van externe onderzoeksbureaus. Opdrachtgevers voeren een uitsluitingbeleid van landen en ondernemingen op basis van schendingen van internationale verdragen ten aanzien van milieu-, sociale en governance factoren (ESG-factoren). MN spant zich in om te voorkomen dat beleggingen die niet aan alle eisen voldoen toch in onze portefeuille voorkomen. Wij voeren dit beleid door voor zover het in onze invloedssfeer ligt. 

Uitsluiting bedrijven

Bij sommige ondernemingen zijn MN en haar opdrachtgevers van mening dat de investering nooit verantwoord gaat worden omdat de aard van de producten die deze bedrijven maken in strijd is met internationale verdragen. Zo wordt bijvoorbeeld niet belegd in bedrijven die controversiële wapens produceren zoals clusterbommen, biologische en chemische wapens. Er zijn ook bedrijven waarbij vooral de manier waarop er geproduceerd wordt onverantwoord is. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsrechten of milieu. 

Er kan ook worden besloten om een bepaald percentage van slechtst presterende ondernemingen (uit welke sector dan ook) niet op te nemen in het universum. Er is sprake van positieve screening als alleen de best presterende bedrijven van een benchmark worden opgenomen in het investeerbare universum. Voor de staatsobligatie portefeuilles van opdrachtgevers wordt bijvoorbeeld deze positieve screening gehanteerd.

Als MN in dialoog is met een bedrijf en het bedrijf verandert zijn gedrag niet op basis van gemaakte afspraken, dan kan MN overgaan tot uitsluiting. Een onafhankelijk onderzoeksbureau beoordeelt elk kwartaal beursgenoteerde ondernemingen en stelt een lijst samen met bedrijven die mogelijk in aanmerking komen voor uitsluiting. Die bedrijven worden hierover geïnformeerd. Als wij in deze bedrijven beleggen, bouwen wij de portefeuille binnen afzienbare tijd af.

Uitsluiting landen

MN sluit ook landen uit als er sprake is van sancties uitgevaardigd door de Europese Unie of de Verenigde Naties tegen leiders van de betreffende landen. MN belegt dan niet in staatsobligaties van dat land of in bedrijven die hun hoofdvestiging in dat land hebben.