Naar publicatie overzicht

Pensioenfonds Loodsen brengt bestuursondersteuning onder bij MN

11-07-2018
Auteur MN

Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen (BPL) besteedt haar bestuursondersteuning per 1 januari 2019 uit aan MN. De Haagse uitvoerder gaat de volledige cyclus van voorbereiding, procesbegeleiding en afhandeling van de bestuurscyclus voor BPL verzorgen.

Drs. ing. Rajesh Grobbe MBA RC wordt de directeur van het nieuwe Bestuursbureau. Op dit moment is Rajesh Grobbe nog Manager Finance, Risk & Investments op het bestuursbureau van het Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij. Aanleiding voor BPL om de bestuursondersteuning uit te besteden is de aanstaande pensionering van de huidige manager pensioenen Theo Wittkampf. Ook wil het fonds het risico van uitval verminderen vanwege de relatief kleine bezetting van het huidige bestuursbureau.

'Logische' partij
Voor MN is BPL een ‘logische’ partij in de dienstverleningsportefeuille. Eerder koos de uitvoerder voor een focus op de bedrijfstakken waar het al in actief is. De komst van BPL betekent voor MN dat de bestuursondersteuning van de maritieme fondsen daarmee nog beter kan worden gefaciliteerd. Bpf Koopvaardij bracht de administratie en vermogensbeheer al in 2010 onder bij MN. De verkenningen tussen BPL en MN zijn in 2017 gestart.

Toenemende eisen
BPL-voorzitter Robert de Jonge: “BPL heeft de bestuursondersteuning altijd in eigen beheer gevoerd.  Met de aanstaande pensionering van manager pensioenen Theo Wittkampf én de toenemende eisen en uitdagingen op het gebied van een optimale bestuursondersteuning, is dit een goed moment om deze dienstverlening uit te besteden. MN is al goed bekend met onze bedrijfstak en de dynamiek van de bestuurstafel.  We hebben daarom alle vertrouwen in een soepele overdracht en een langdurige, professionele ondersteuning vanuit deze partij.”

Hijlke Hijlkema, voorzitter van Bpf Koopvaardij, “Bpf Koopvaardij is blij met de keuze van BPL voor MN. Ook Bpf Koopvaardij heeft de bestuursondersteuning in het verleden bij MN ondergebracht. De maritieme sector is gebaat bij de afstemming en bundeling van kennis en systemen in de breedte van het pensioendossier. Een goede ondersteuning van het bestuursproces door een partner die vertrouwd is met deze sector, is daarbij van fundamenteel belang. Wij verheugen ons op de komst van BPL.”

Ook Rajesh Grobbe, de toekomstige directeur van het Bestuursbureau BPL , is enthousiast over de aanstaande samenwerking: “Ook in de maritieme bedrijfstak ligt pensioen onder het maatschappelijk vergrootglas; een eigentijdse, efficiënte en kostenbewuste ondersteuning van de bestuursagenda is daarom een basisvoorwaarde. BPL is een stabiel, gezond fonds met een ambitieuze strategische agenda. De bestuursondersteuning blijft daar ook in de nieuwe opzet mee in lijn.”

Over Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen

De Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen (BPL) is het fonds van en voor alle registerloodsen die ingeschreven staan in het Loodsenregister. BPL beheert ruim € 1 miljard voor bijna 1.300 deelnemers en pensioengerechtigden. Het fonds heeft een dekkingsgraad van rond de 110%. De pensioenadministratie van BPL is ondergebracht bij PGGM, het vermogensbeheer bij Robeco. BPL is gevestigd in Hoek van Holland.