Naar publicatie overzicht

MN publiceert Jaarverslag 2022

24-04-2023
Auteur

‘Bouwen aan de toekomst’

2022 was een jaar van meerdere grote veranderingen en ontwikkelingen. In de wereld om ons heen,
maar evengoed binnen de eigen organisatie. Voor MN was het afgelopen jaar vooral een transitiejaar
naar een meer compacte, wendbare en slagvaardige organisatie met de focus op pensioenbeheer en
vermogensbeheer. MN ziet 2022 en 2023 als twee belangrijke overbruggingsjaren om het fundament
verder te versterken voor de toekomst.

In het Jaarverslag MN 2022 kijken we terug en blikken we vooruit. 

2022 was een jaar waarin we hebben gebouwd aan de toekomst van MN. Voorbereidingen zijn getroffen voor de ontvlechting van het verzekeringsdomein, de vernieuwing van IT-systemen van de pensioenadministratie verloopt conform plan en de samenwerking met PGGM is geïntensiveerd. Ook is een start gemaakt met de bedrijfsbrede inrichting van de projectorganisatie Wet Toekomst Pensioenen (Wtp) en is de datagedreven bedrijfsvoering bij Vermogensbeheer verstevigd. Daarnaast zijn organisatie-aanpassingen doorgevoerd als gevolg van schaalnadelen door het vertrek van PME voor het pensioenbeheer en de ontvlechting van het verzekeringsdomein. Deze veranderingen waren naast een geplande afschaling ook aanleiding voor vrijwillig vertrek van medewerkers. Voor MN was het hierin, mede gezien de krapte op de arbeidsmarkt, de uitdaging om de juiste balans te vinden in  de uitvoering van projecten en aandacht voor de reguliere dienstverlening. Desondanks heeft MN de belangrijkste doelstellingen in 2022 behaald. 

Financieel resultaat en verwachtingen voor 2023 en verder

MN ziet 2022 en 2023 als twee belangrijke overbruggingsjaren om het fundament te versterken voor een kostendekkende en efficiënte bedrijfsvoering. In financieel opzicht betekent dit voor MN een verlieslatend resultaat in 2022 en een verwacht negatief resultaat in 2023. Het verwachte verlies in 2023 zal voornamelijk het gevolg zijn van investeringen in NPS-MAP, de Wtp en aanpassingen in met name in de IT-organisatie en -systemen. 

Bouwen aan vijf pijlers 

In 2022 heet het Executive Committee (EC) de missie, visie en strategie van MN aangescherpt en passend gemaakt bij de kansen en ontwikkelingen van de komende jaren. Up-to-date technologie en digitalisering, kennis van sectoren en sociale partners, en relevante innovatieprojecten zijn daarin voorwaarden. De missie, visie en strategie komen tot uiting in vijf pijlers: de implementatie van het nieuwe pensioenstelsel, het in een samenwerking met PGGM voltooien van de eerste fase van de vernieuwing van het administratieplatform NPS-MAP eind 2023, het verder vernieuwen van de klantbediening, de verdere versterking van het fiduciaire vermogensbeheer en het onderzoeken van mogelijkheden voor verdere samenwerking met PGGM op het gebied van pensioenbeheer. Tegelijkertijd wil MN zowel in de dienstverlening als in de eigen bedrijfsvoering voorloper in de markt blijven in duurzaamheid en maatschappelijk bewustzijn. 

De missie, visie en strategie belichamen de ambitie van MN en opdrachtgevers om met elkaar te bouwen aan een stabiele en robuuste positie in het toekomstige pensioenlandschap. 

Lees meer in het Jaarverslag MN 2022