Stembeleid en rapportage stemgedrag

MN vindt het stemrecht een zeer belangrijk recht en voert voor haar opdrachtgevers een op maat gemaakt stembeleid uit. Vanwege het grote aantal stemmen, wordt het stembeleid in opdracht van MN uitgevoerd door ISS (Institutional Shareholder Services). Deze serviceprovider adviseert ook over hoe er in overeenstemming met het beleid van de opdrachtgevers per agendapunt gestemd zou moeten worden.

Elk jaar beoordeelt MN of ISS het stembeleid juist uitvoert en of het beleid nog voldoet. In Nederland laat MN ook haar stem horen op aandeelhoudersvergaderingen. In sommige gevallen doet MN dit zelf en in andere gevallen laten wij ons vertegenwoordigen door andere institutionele beleggers. Zo werken we onder andere nauw samen met leden van Eumedion, een Nederlands samenwerkingsverband van institutionele beleggers op het gebied van corporate governance.